აკადემიური კალენდარი


2016-2017 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

2016-2017 სასწავლო წლის დასაწყისი - 2016 წლის 12 სექტემბერი
2016-2017 სასწავლო წლის დასასრული - 2017 წლის 15 ივლისი

2016-2017 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი
აუდიტორული მეცადინეობები:12 სექტემბერი - 24 დეკემბერი
შუალედური გამოცდები: 31 ოქტომბერი - 12 ნოემბერი
პრეზენტაციების კვირა: 26 დეკემბერი - 31 დეკემბერი
დასკვნითი გამოცდებისათვის მოსამზადებელი პერიოდი: 3 იანვარი - 6 იანვარი
დასკვნითი გამოცდები: 9 იანვარი - 21 იანვარი
დამატებითი დასკვნითი გამოცდები:23 იანვარი – 4 თებერვალი

2016-2017 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
აუდიტორული მეცადინეობები: 20 თებერვალი - 3 ივნისი
შუალედური გამოცდები:10 აპრილი - 22 აპრილი
პრეზენტაციების კვირა: 5 ივნისი - 10 ივნისი
დასკვნითი გამოცდებისათვის მოსამზადებელი პერიოდი:12 ივნისი - 17 ივნისი
დასკვნითი გამოცდები:19 ივნისი - 1 ივლისი
დამატებითი გამოცდები: 3 ივლისი - 15 ივლისი