თამარ ხარძიანი

განათლება:

2010–დან – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დოქტორანტი, გეოგრაფიის მიმართულება
2007–2009 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრი, გეოგრაფიის მიმართულება
2002–2006 – – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრი, გეოგრაფიის მიმართულება

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2009–2012 – ლანდშაფტმცოდნე GIS სპეციალისტი
2010–2011 – ნიკოლოზ წერეთლის ინტერნაციონალური სკოლა, გეოგრაფიის ინგლისურენოვანი პედაგოგი
2010–2011 – გამომცემლობა „ტორი“ გეოგრაფიული ტექსტების შემდგენელი
2007–2008 – სტაჟიორო, გარემოს დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების დეპარტამენტი
2006–2007 – ლანდშაფტმცოდნე GIS სპეციალისტი

შრომები:

  1. წიგნი, საქართველოს ლანდშაფტური რუკა და გეოინფორმაციული სისტემა, თბილისი, 2012
  2. მთიან რეგიონებში ლანდშაფტის ეკოლოგიური ღირებულების შეფასების ზოგიერთი მეთოდოლოგიური საკითხი. თბილისი, 2009
  3. ზემო სვანეთის ლანდშაფტები, გენეზისი, სტრუქტურა და რესურსული პოტენციალი. თბილისი, 2009
  4. მევენახეობის ზონირების ლანდშაფტური ასპექტები (ონისა და ამბროლაურის რაიონების მაგალითზე), თბილისი, 2007
  5. კინტრიშის სახელმწიფო ნაკრძალის ლანდშაფტური სტრუქტურა. თბილისი, 2007

მონაწილეობდა სტუდენტურ და სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენციებში; საგრანტო პროექტებში და ექსპედიციებში. 2002 წლიდან არის „ალ. ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების“ წევრი.

უცხო ენა:

რუსული, ინგლისური, ფრანგული (დამწყები)