თეიმურაზ ყანდაშვილი

განათლება:

1971–1976 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია ეკონომისტი

აკადემიური ხარისხი:

2002 – ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2011–დღემდე – თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
2011–დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2005–2010 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2002–2006 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2002–2004 – სს „საქართველოს ბანკი“
1995–2002 –სს „გაერთიანებული ქართული ბანკი

შრომები:

  1. საინვესტიციო პოლიტიკა და საინვესტიციო გარემო. თბილისი, 2011
  2. ტურიზმი, როგორც მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი კახეთის რეგიონის მაგალითზე. თბ., 2010
  3. ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში. თბილისი, 2009
  4. საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბება და განვითარება: პრობლემები, პერსპექტივები. თბ., 2009
  5. ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის ზოგიერთი ასპექტი. თბილისი, 2008
  6. ტურიზმი და ტრანსპორტის ინდუსტრია. თბ., 2008

მონაწილეობდა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში.

უცხო ენა:

რუსული, ინგლისური