თინათინ ზალდასტანიშვილი

განათლება:

1976–1981 – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია ფილოსოფოსი, საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი

აკადემიური ხარისხი:

1999 – ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

2011–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი
2007–დღემდე – საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
2007–დღემდე – აიბი ევრო–კავკასიური უნივერსიტეტი
2006–2007 – თბილისის №47 და №170 საჯარო სკოლები
1983–2006 – ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი
1980–1983 – მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახელმწიფო–საგეგმო კომიტეტის ეკონომიკის, დაგეგმვის და მართვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

შრომები:

  1. წიგნი, სოციოლოგიური თეორიები (XIX–XX სს), თბ., 2009
  2. წიგნი, სოციოლოგები. თბ., 2009
  3. სოციოლოგიური თეორიები (XIX–XX საუკუნეები) თბ., 2009
  4. კონფლიქტების ადამიანური ბუნება. თბ., 2008
  5. გლობალიზაცია, ვარიანტები საქართველოსთვის. თბ., 2007

მონაწილეობდა გაერთიანებულ სამეცნიერო კონფერენციებში. გაიარა ტრენინგები გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, მონაწილეობდა სოციოლოგიურ და ფილოსოფიურ კვლევებში.

უცხო ენა:

რუსული, გერმანული