თორნიკე ხოშტარია

განათლება:

2008–2010 – კარდიფის უნივერსიტეტი, მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო მარკეტინგში
2007–2008 – ლონდონის პიმლიკო აკადემია, ბიზნეს ადმინისტრირება
2006–2007 – სამხრეთლონდონის ინგლისური ენის სკოლა
2003–2005 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრი საერთაშორისო ექსპერტ–დიპლომატია კვალიფიკაცია
1999–2003 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრი, საერთაშორისო ბიზნესი და საგარეო ვაჭრობა

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2011–დღემდე – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2011 – კომპანია Geosteel”
2009–დღემდე – კომპანია International house of knowledge, თანადამფუძნებელი
2007–2008 – კომპანია Great Master, მარკეტინგის ოფიცერი
2006–2007 – კომპანია Langham Hotel ინჟინერი

მონაწილეობდა სამეცნიერო კონფერენციებში

უცხო ენა:

ინგლისური, რუსული