ანონსები

საბაუნის საბაკალავრო პროგრამების 2-3 კურსის სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ იტალიის ქალაქ გუბიოში გამართულ საზაფხულო სკოლაში, რომელიც მიმდინარე წლის 8 – 12 ივლისს ჩატარდება ლუმსას უნივერსიტეტში.

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ სპეციალობებზე:

10 დეკემბერი
Sabauni Business Solution

 სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტი იწყებს სტუდენტურ პროექტს „Business Solution“

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი ჩართულია ადამიანის უფლებათა საუნივერსიტეტო კვირეულში !!!

გერმანული აკადემიური გაცვლითი პროგრამა (DAAD) აცხადებს საბუთების მიღებას საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის გერმანული ენის საზაფხულო სკოლის დაფინანსების მოსაპოველბლად.

კურსი მოიცავს 18 სასწავლო დღეს (25 საათი კვირაში) და ივნისიდან დეკემბრის ჩათვლით დროის პერიოდს. გრანტი ფარავს მგზავრობის და დაზღვევის ხარჯებს, ასევე სტიპენდიას 950 ევროს ოდენობით.

სტუდენტთა გაცვლითი სამუშაო პროგრამის (Student Trainee Exchange Programme - STEP) განახლებული პორტალის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია თბილისი (ELSA თბილისი) გეგმავს საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრას სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში (Sabauni), რომლის მიზანია დაინტერესებული პირებისათვის ინფორმაციის მიწოდება შემოთავაზებული ვაკანსიების შესახებ.

საბაუნის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტის ორგანიზებით. 20 ნოემბერს დაგეგმილია სასწავლო ვიზიტი კომპანია სარაჯიშვილში. 

20 ნოემბერს, 20:00 სთ-ზე სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის 404-3 აუდიტორიაში გაიმართება ახალი გამოცემის - „რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში“ - წარდგენა.

 საბაუნის 2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტიპენდიანტები გამოვლენილია !!! 19 ნოემბერს 18:00 საათზე გელოდებით დაჯილდოების ცერემონიაზე აუდიტორია 404-ში.

ცხადდება ღია კონკურსი ლუბლინის უნივერსიტეტში (პოლონეთი)  ერთი სემესტრით სასწავლებლად წასვლის მსურველთათვის (2018-2019 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრში). კონკურსი განკუთვნილია სამართლის სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის, რომლებსაც გააჩნიათ საბაუნის აქტიური სტუდენტის სტატუსი. უნივერსიტეტებს შორის ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე, სწავლისას მოპოვებული კრედიტები აღიარდება საბაუნიში სრულად.

სწავლა, წინასწარ შერჩეულ სასწავლო კურსებზე საშუალოდ 30 კრედიტის ფარგლებში, წარიმართება ინგლისურ ენაზე. სტუდენტებს მოეთხოვებათ ინგლისური ენის მინიმუმ B1 დონის ფლობა.

ხადდება საბუთების მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ლუბლინის კათოლიკურ უნივერსიტეტში (პოლონეთი) (The John Paul II Catholic University of Lublin) და ლიონის კათოლიკურ უნივერსიტეტში (საფრანგეთი) (Catholic University of Lyon) Erasmus+ ფარგლებში სასწავლო სტიპენდიების მოსაპოვებლად. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს. ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სტიპენდია ფარავს სტუდენტის ცხოვრების და მგზავრობის ხარჯებს (275 ევრო მგზავრობის, თვეში 800 ევრო ცხოვრების). მობილობა განხორციელდება 2018-2019 წლის საგაზაფხულო სემესტრში (5 თვის განმავლობაში).

ცხადდება საბუთების მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ლუბლინის იოანე პავლე მეორის სახელობის კათოლიკურ უნივერსიტეტში (www.kul.pl) საბაუნის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობაზე (Teaching Mobility).

 

ცხადდება საბუთების მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ლიონის კათოლიკურ უნივერსიტეტში (www.ucly.fr ) საბაუნის აკადემიური პერსონალის მობილობაზე (Teaching Mobility). მიმღებ უნივერსიტეტი დაინტერესებულია საბაუნის ლექტორმა ფრანგულ აუდიტორიას ესაუბროს შემდეგ თემაზე: deRussification and recent evolutions in public and private law in the Caucasus.

ცხადდება საბუთების მიღება Erasmus+ ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობისათვის  ლუბლინის მეწარმეობისა და ადმინისტრირების უნივერსიტეტში. Erasmus+  პროგრამის ფარგლებში მიმღები უნივერსიტეტი მიმდინარე წლის 26-30 ნოემბერს მართავს საერთაშორისო კვირეულს ადმინისტრაციული პერსონალისათვის, სადაც განხილული იქნება სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან ისეთი საკითხები, როგორიცაა: საერთაშორისო თანამშრომლობის პერსპექტივები, უნივერსიტეტების ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიები, Erasmus+ KA103 და Erasmus+ 107 პროგრამები.  სასურველია აპლიკანტს ჰქონდეს გარკვეული გამოცდილება საერთაშორისო პროექტების/ურთიერთობების მიმართულებით.

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (KAAD) ორგანიზებით, 2018 წლის 4-5 ოქტომბერს ჩატარდება კონფერენცია თემაზე:პოლიტიკური, რელიგიური და საზოგადოებრივი კულტურის, პოსტსაბჭოთა გამოცდილება". 

დამამთავრებელი კურსის სტუდენტების საყურადღებოდ, საბაუნის გამოსაშვები საღამო 2018 გაიმართება 23 სექტემბერს!  

ღონისძიება ჩატარდება გარდენ ჰოლში (აღმაშენებლის 73, ილიას ბაღი), 18:00 საათზე

დაიწო რეგისტრაცია კრაკოვის იოანე პავლე მეორის პონტიფიკალურ უნივერსიტეტში (http://www.upjp2.edu.pl/) საბაუნის აკადემიური (თეოლოგიის ფაკულტეტი) და ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრზე. მობილობის პერიოდია 5 (ხუთი) დღე, მგზავრობის დღეების გამოკლებით. პროგრამა ფარავს მგზავრობისა და ცხოვრების ხარჯებს.

დაიწყო რეგისტრაცია 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრზე იოანე პავლე II ლუბლინის კათოლიკურ უნივერსიტეტში (პოლონეთი)წასვლის მსურველთათვის. კონკურსი განკუთვნილია სამართლის სამაგისტრო (პირველი კურსის) და საბაკალავრო (მე-2 და მე-3 კურსის) პროგრამის სტუდენტებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ საბაუნის აქტიური სტუდენტის სტატუსი. უნივერსიტეტებს შორის ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე, სწავლისას მოპოვებული კრედიტები აღიარდება საბაუნიში სრულად.

სწავლა წარიმართება ინგლისურ ენაზე და სტუდენტი უნდა დრეგისტრირდეს 30 კრედიტის შესაბამის სასწავლო კურსებზე. სტუდენტებს მოეთხოვებათ ინგლისური ენის მინიმუმ B1 დონის ფლობა.(არ არის სავალდებულო საერთაშორისო სერტიფიკატის ქონა)

2018 წლის 5-6- 7 ივნისს, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში გაიმართება მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი: “კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში. სიმპოზიუმი ეძღვნება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 100 წლისთავს.
სიმპოზიუმის ორგანიზატორია საბაუნი (სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი) და საქართველოში რომის კათოლიკე ეკლესიასთან არსებული კულტურისა და ეკლესიათშორისი ურთიერთობების კომისია;

2018 წლის 19 მაისს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის პოსტ-საბჭოთა კვლევების ინსტიტუტი უმასპიძლებს საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციას  თემაზე: „პოსტ-საბჭოთა ქვეყნები - გამოწვევები, პერსპექტივები“. მონაწილეებისათვის რეგისტრაცია მიმდინარეობს 1 მარტის ჩათვლით.