ანონსები

ცხადდება საბუთების მიღება ლუბლინის იოანე პავლე მეორის კათოლიკური უნივერსიტეტში გაცვლითი პროგრამით  დაინტერესებულთათვის 2019-2020 აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრზე. პროგრამა განკუთვნილია სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

გთხოვთ, ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა, საკუთარი ვინაობის გამჟღავნების გარეშე, 15 ნოემბრამდე დებულების პროექტთან დაკავშირებით წარმოადგინოთ საკუთარი შენიშვნები და მოსაზრებები მეილზე: info@sabauni.edu.ge 

დებულების პროექტი

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი  2019 წლის 08 ნოემბერს აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი  2019 წლის 04 ნოემბერს აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 

  1. სამართლის ფაკულტეტი
  2. ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ცხადდება საბუთების მიღება Erasmus+  სტუდენტებისა აკადემიური / ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობის პროგრამაზე.

ცხადდება საბუთების მიღება გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობისათვის საბაუნის პარტნიორ, ლიონის კათოლიკურ უნივერსიტეტში 2019-2020 საგაზაფხულო სემესტრზე.

ცხადდება საბუთების მიღება Erasmus+ სასწავლო გრანტის მოსაპოვებლად ლიონის კათოლიკურ უნივერსიტეტში (საფრანგეთი). ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სტიპენდია ფარავს სტუდენტის ცხოვრების და მგზავრობის ხარჯებს. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ თეოლოგიის საბაკალავრო (პირველი და ბოლო კურსების გარდა)  და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს (პირველ კურსელებს). 

საბუთების მიღების ბოლო დღე 20 ოქტომბერი

10 ოქტომბერს 13:00 საათზე საბაუნის პროფესიული განვითარების ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდება ტრენინგი „სწავლების თანამედროვე მეთოდები“ , რომელიც განკუთვნილია საბაუნის აკადემიური პერსონალისათვის. 

2019 წლის 2 ოქტომბერს, 18:00 საათზე, 404-ე აუდიტორიაში გაიმართება Erasmus+  საერთაშორისო მობილობის საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებისა და პერსონალისათვის

 

ცხადდება დამატებითი რეგისტრაცია Erasmus+ ის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობაზე ვალიადოლიდის უნივერსიტეტში (ესპანეთი)  2019-2020 აკადემიური წლისათვის.

კურსდამთავრებულების წვეულება ჩატარდება 15 სექტემბერს 17:00 საათზე.

გელოდებით ყველას

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის დებულების პროექტთან დაკავშირებით, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია წარმოადგინოს თავისი მოსაზრებები წერილობითი სახით 2019 წლის 17 ივლისის ჩათვლით შემდეგ მისამართზე კ.ქუთათელაძის ქ. #3 ან გამოგზავნონ ელექტრონული ფოსტის მეშევეობით info@sabauni.edu.ge

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის დებულების პროექტი

ცხადდება განაცხადების მიღება აკადემიური პერსონალის (საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება) Erasmus+ KA 107 მობილობისათვის ნიკოლას კოპერნიკის უნივერსიტეტში (ტორინი, პოლონეთი, https://www.umk.pl/en/) 2019-2020 აკადემიურ წელს.  Erasmus+ მიხედვით, აკადემიურმა პერსონალმა ერთი კვირის განმავლობაში უნდა გამართოს 8 საათი სალექციო კურსი მასპინძელი უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. მგზავრობისა და ცხოვრების ხარჯებს ფარავს Erasmus+ პროგრამა.

ცხადდება საბუთების მიღება ლუბლინის კათოლიკურ უნივერსიტეტში (პოლონეთი)  გაცვლით პროგრამაზე. მობილობა განხორციელდება 2019-2020 წლის შემოდგომის სემესტრზე. კონკურსი განკუთვნილია სამართლის, ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის, რომლებსაც გააჩნიათ საბაუნის აქტიური სტუდენტის სტატუსი.

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი აცხადებს სტუდენტურ კონფერენციას, რომელიც მიზნად ისახავს სტუდენტების კვლევითი საქმიანობის წახალისებას.

conference will be held on 10-11 of June, 2019. 

2019 წლის 4-5-6 ივნისს, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში გაიმართება მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი: “კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში".

 

2019 წლის 29 მაისს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტისა და საქართველოში პოლონეთის საელჩოს თანამშრომლობით ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია „იოანე პავლე მეორე და საქართველო “, რომელიც მიეძღვნება რომის პაპის, იოანე პავლე მეორის საქართველოში ვიზიტის 20 წლისთავს (1999).

პროფესიული განვითარების ცენტრის ორგანიზებით 21 მაისს, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში ჩატარდება ტრეინინგი „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება“ რომელიც განკუთვნილია  აკადემიური და მოწვეული პერსონალისათვის.

2019 წლის 30 მაისს ბაქოში Language Co-Working Centre-ი უმასპინძლებს თანამედროვე ამერიკულ ლიტერატურისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც მიზნად ისახავს სტუდენტებსა და დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს გააცნოს თანამედროვე ამერიკული ლიტერატურა.