ანონსები

10 მაისი
სპორტის სამართლის აქტუალური საკითხები

სულხან-საბა ორბელიანის სტუდენტურ საქმეთა ცენტრი, ორგანიზაცია სოციალური დიალოგი სპორტში და სამართლისა და დემოკრატიის ინსტიტუტი გთავაზობთ ტრენინგს, პირველად ქართულ სამართლებრივ სივრცეში.

ტრენინგს წაუძღვება ორგანიზაცია „სოციალური დიალოგი სპორტში“ ხელმძღვანელი და იურისტი კესო ჩხიკვაძე

- 10 მაისი 17:00 საათი, აუდიტორია 405

- 11 მაისი 17:00 საათი, აუდიტორია 405