ანონსები

05 ივნისი
II საერთაშორისო სიმპოზიუმი „კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში“

2018 წლის 5-6- 7 ივნისს, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში გაიმართება მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი: “კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში. სიმპოზიუმი ეძღვნება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 100 წლისთავს.
სიმპოზიუმის ორგანიზატორია საბაუნი (სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი) და საქართველოში რომის კათოლიკე ეკლესიასთან არსებული კულტურისა და ეკლესიათშორისი ურთიერთობების კომისია;
სიმპოზიუმის მიზანია კათოლიკური მემკვიდრეობის, ქართული კულტურისა და ცნობიერების ჩამოყალიბებაში რომის კათოლიკე ეკლესიის მნიშვნელობის გაანალიზება;
სიმპოზიუმის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურულ-ისტორიული გასვლითი ღონისძიება საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში;
წაკითხული მოხსენებები გამოიცემა კრებულის სახით;

კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური, იტალიური. 

მნიშვნელოვანი ვადები:
2018 წლის 27 აპრილი _ სიმპოზიუმში მონაწილეობისათვის განაცხადის მიღების ბოლო ვადა რეგისტრაციისათვის, გთხოვთ, შეავსოთ თანდართული განაცხადის ფორმა.
2018 წლის 20 მაისი _ სტატიების ჩაბარების ბოლო ვადა.

სტატიების  მიღება შესაძლებელია ელექტრონულად მისამართზე – conference@sabauni.edu.ge ;

აუცილებელი მოთხოვნები:
მოხსენების რეგლამენტი - 12 -15 წთ.
მოხსენების მოცულობა - 6 -7 გვერდი
გვერდის ფორმატი - А4
გვერდის ველი : – 2 სმ
შრიფტი: ქართული – sylfean
ზომა _ 12
ინგლისური/იტალიური – Times New Roman,
ზომა _ 12
ინტერვალი – 1 (Single)
აბზაცი – 1 სმ
ტექსტის სტრუქტურა: ავტორის გვარი, სახელი პირველ ხაზზე (Bold); ერთი ინტერვალის
გამოტოვებით სათაური (Bold) ზომა 14

მოხსენება ქართულ ენაზე, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე