ანონსები

06 დეკემბერი
ადამიანის უფლებათა საუნივერსიტეტო კვირეული

6 დეკემბერი
10:00-16:00
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია
რელიგია და ადამიანის უფლებები
მომხსენებლები:
ვაჟა ვარდიძე – სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის
პროფესორი
დიმიტრი გეგენავა – სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
გოჩა ბარნოვი – სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
თეიმურაზ ბუაძე – სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
ნუგზარ ბარდაველიძე – სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
თინათინ ერქვანია – საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა
ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, 404-ე აუდიტორია
თბილისი, კ. ქუთათელაძის ქ. №3


7 დეკემბერი
19:00-21:00
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
სტუდენტური კონფერენცია
რთული შემთხვევები სასამართლო პრაქტიკაში
მოკლე აღწერა:
სამართლის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების
სტუდენტები წარმოადგენენ საინტერესო სასამართლო
შემთხვევებს ადამიანის უფლებების მიმართულებით.
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, 404-ე აუდიტორია