ანონსები

28 თებერვალი
კვლევითი სტიპენდია დოქტორანტებისათვის ფრიბურის უნივერსიტეტში

ფრიბურის უნივერსიტეტი აცხადებს საბუთების მიღებას მოკლე ვადიანი კვლევითი სტიპენდიის მოსაპოვებლად დოქტორანტებისა და დოქტორებისათვის. სტიპენდიის ხანგრძლივობაა 4 თვე.
რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2019 წლის 28 თებერვალი
ინფორმაცია დოქტორანტებისათვის
ინფორმაცია დოქტორებისათვის