ანონსები

06 ივნისი
საერთაშორისო სიმპოზიუმი: კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში

2017 წლის 6-8 ივნისს საბაუნიში (სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი) გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი ,,კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში“.

სიმპოზიუმის მიზანია კათოლიკური მემკვიდრეობის, ქართული კულტურისა და ცნობიერების ჩამოყალიბებაში რომის კათოლიკე ეკლესიის მნიშვნელობის გაანალიზება; კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურულ-ისტორიული გასვლითი ღონისძიება საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში; წაკითხული მოხსენებები გამოიცემა კრებულის სახით; სიმპოზიუმის ორგანიზატორია საბაუნი (სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი) და საქართველოში რომის კათოლიკე ეკლესიასთან არსებული კულტურისა და ეკლესიათშორისი ურთიერთობების კომისია; კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური, იტალიური. 

 პროგრამა: 

დღე I/First Day

 • 10:00 მისალმება/Welcome Speech
 • 10:30 მამა გაბრიელე ბრაგანტინი - კათოლიკე ეკლესია საქართველოში. ისტორიული მიმოხილვა/Catholic Church in Georgia, Historic Review
 • 11:00 ალბერტო ლო პრესტი - დიალოგი როგორც საერთაშორისო ურთიერთობის მთავარი პრინციპი პაპი ფრანცისკეს აზროვნებაში/Dialogue as a Main Principle of International Relations in the Thinking of Pope Francis
  11:30 შესვენება ყავაზე/Coffee Break
  11:45 ბეჟან ჯავახია - XIII საუკუნის დამდეგიდან ცვლილებები პაპების აღმოსავლეთის პოლიტიკაში და საქართველო/ The Changes in an Eastern Policy of Popes from the Beginning of the 13th Century and Georgia
 • 12:15 მანანა ჯავახიშვილი - კათოლიკე მისიონერები და გვიან შუა საუკუნეების ქართული განათლება/Catholic Missionaries and Education in the late Middle Ages Georgia
  12:45 ნანა ხაზარაძე - ფელიქს ფაბერი (1441-1502) და ქართველთა აღმნიშვნელი ტერმინები/Felix Faber (1441-1502) about denoting terms “Georgian” and “Georgians”
 • 13:15 შესვენება (კლასიკური მუსიკა)/Break (Classical Music)
 • 14:00 ლანჩი/Lunch
  14:45 მურმან პაპაშვილი - კრისტოფორო კასტელის ერთი ცნობის ახლებურად განმარტება და ანალიზი/ Explanation and Analysis on a New Single Note of Cristoforo Castelis
 • 15:15 ლევან ბეგიშვილი - კათოლიკური ეკლესიის ისტორია იმერეთში/History of Catholic Church in Imerety Region
  15:45 მაია დამენია - XVII საუკუნეში მოღვაწე კათოლიკე მისიონერის - გაეტანო რასპონის „რელაცია სამეგრელოს შესახებ“და მისი მნიშვნელობა ქართული კულტურის კონტექსტში/«Relatione della Mingrellia» of Gaetano Rasponi, the 17th Century Roman Catholic Missionary and its Importance in the framework of Georgian Culture
 • 16:15 შესვენება ყავაზე/Coffee Break
  16:30 თამარ ჟღენტი - კათოლიკე მისიონერების ლინგვისტური მემკვიდრეობა საქართველოში/ Linguistic Heritage of Catholic Missionaries in Georgia
 • 17:00 ირაკლი ფერაძე - ქალთა ისტორიის რეკონსტრუქცია კათოლიკე მისიონერთა ცნობების მიხედვით/The Reconstruction of Women's History according to the Sources of Catholic Missionaries

დღე II/Second Day

 • 10:00 მისალმება (კონფერენციის პირველი დღის მოკლე შეჯამება)/Welcome speech (Summary of the First Day of the Conference)
 • 10:15 მერაბ ღაღანიძე - სულხან-საბა ორბელიანის წერილები/The Letters by Sulkhan-Saba Orbeliani
  10:45 გულიკო მჭედლიძე - გამოუქვეყნებელი ისტორიული დოკუმენტები მამა ჩელესტინეს შესახებ/Unpublished Documents about Fr. Celestine

 • 11:15 სულიკო გრიგალაშვილი - მონტობანის ქართული სავანე/Montauban Georgian Monastery
  11:45 შესვენება ყავაზე/Coffee Break
  12:00 ნოდარ ხითარიშვილი - ვასილ თამარაშვილის მოღვაწეობა/Heritage of Vasil Tamarashvili
 • 12:30 ქეთი ახობაძე - პეტრე ოცხელის უკვდავების გზა/ The Immortality Path of Petre Otskheli
  13:00 კარიტასის გუნდის პერფორმანსი/Performance by Caritas’s Team
 • 13:45 ლანჩი/Lunch
  14:30 ნუგზარ პაპუაშვილი - ხელნაწერები ქუთაისის კათოლიკური ეკლესიიდან/Some Manuscripts from Kutaisi Catholic Church
  15:00 ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი, გიორგი ჩუბინიძე - კათოლიკური წერილობითი ძეგლები საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციებში/Catholic Written Monuments in the Collections of the Georgian National Center of Manuscripts
  15:30 შესვენება ყავაზე/Coffee Break
  16:00 ნიკოლოზ კოზლოვსკი - პოლონელების მიერ საქართველოს კათოლიკე ეკლესიის ცხოვრებაში შეტანილი წვლილი/ Polish Contribution to the Existence of Georgian Catholic Church
  16:30 პროფ. კარლო ვურაკი - დემეტრე თბილელი და ტანაში წამებული მისი მეგობრები/Demetre Tbileli and Tana’s Martyrs
  17:00 ვიზიტი ხელნაწერთა მუზეუმში (წინასწარი ჩაწერით)/Visit Georgian National Center of Manuscripts (pre-notification is required)

დღე III/Third Day

 • 08:00 გამგზავრება ახალციხეში (წინასწარი ჩაწერით)/Departure to Akhaltsikhe Region
  11:30 ნატო ყრუაშვილი - ქართული ტიპიკონის საკითხი მესხ განმანათლებელთა მოღვაწეობაში/The Issue of Georgian Church Typicon in Meskhetian Enlighters’ Activities
  12:45 ნუგზარ ბარდაველიძე - კათოლიკე ეკლესია საქართველოში - მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულების ქრონიკა (საბჭოური პერიოდი)/Catholic Church in Georgia - Chronicle of the Last Decades of the 20th Century (The Soviet Period)
  13:00 ლანჩი/Lunch
 • 14:00 რაბათის ციხის მონახულება/Visit Rabati Castle (pre-notification is required)
  15:00 ვიზიტი სავარდის დედოფლის სახელობის კათოლიკურ ეკლესია-მონასტერში/Visit Queen of Holy Rosary Church
  16:00 გამომგზავრება თბილისში/Departure for Tbilisi