ანონსები

07 მარტი
მედია და ანტიდასავლური პროპაგანდა

7 მარტს, 404-ე აუდიტორიაში საბაუნის სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდება საჯარო ლექცია თემაზე: მედია და ანტიდასავლური პროპაგანდა.
მოწვეული სპიკერი: მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი სოფო გელავა.
განსახილველი და სადიკუსიო საკითხები: ანტიდასავლური რიტორიკა და რუსული წყაროების გამოყენება ქართულ მედიაში, გზავნილების ტიპოლოგია, პროპაგანდის ტექნოლოგიები პრაქტიკული მაგალითებით, როგორ იქმნება მითები.