ანონსები

29 აპრილი
საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია თემაზე "თანამედროვე ეკონომიკური სივრცის ფორმირება: უპირატესობები, რისკები, რეალიზების მექანიზმები"

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტი (საქართველო), შავიზღვისპირეთის ეკონომიკისა და ინოვაციების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის (უკრაინა) მხარდაჭერით, 2016 წლის 29 აპრილს ატარებს საერთაშრისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ online კონფერენციას თემაზე: „თანამედროვე ეკონომიკური სივრცის ფორმირება: უპირატესობები, რისკები, რეალიზების მექანიზმები“.