უშანგი ბახტაძე

განათლება:

01/2012 - დღემდე - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა, სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით;
09/2012 – 07/2013 - ოქსფორდის უნივერსიტეტი, კრიმინოლოგია და სისხლის სამართალწარმოება, დიდი ბრიტანეთი;
09/2008 – 06/2010 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა, სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით;
09/2004 – 06/2008 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრიატი, სამართალმცოდნე.

სამუშაო გამოცდილება:

11/2013 -დღემდე - ა(ა)იპ დავით ბატონიშვილის კრიმინოლოგიის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი;
11/2013 - დღემდე - აღმოსავლეთ საქართველოშ ადგილობრივი საბჭოს წევრი;
05/2011 - დღემდე - იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, სამართლებრივ საკითხთა და ანალიტიკური სამმართველოს უფროსი კონსულტანტი;
03/2010-04/2011 - ლიგან კონსალტინგ ჯგუფი, ადვოკატი;
11/2009 – 02/2010 - ერისთავის იურიდიული ჯგუფი, ადვოკატ-სტაჟიორი;
03/2009 – 11/2009 - თბილისის სააპელაციო სასამართლო, მოსამართლის თანაშემწე (სტაჟირება)

კვალიფიკაციები:

10/2010 - პრაქტიკურლი სამართლის “STREET LAW ტრეინინგი USAID and ABA Rule of Law;
03/2010 - პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო;
11/2008 - ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით, ადვოკატთა ასოციაცია.

პუბლიკაციები:

„ვის მხარეს არის ძალაუფლება პოლიციისა და მედიის ურთიერთობისას“ (ინგლისისა და უელსის პოლიციისა და მედიის ურთიერთობის კრიტიკული ანალიზი)“ – (მოახლოებული);

„მორალური პანიკის სოციალური ისტორია“ (მოახლოებული);

„სამართლებრივი დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები (შესაძლებელია თუ არა მედიაციისა და არბიტრაჟის შერწყმა და მისი დამოუკიდებელ ინსტიტუტად განხილვა?) (მოახლოებული);

„გადაადგილების თავისუფლება“, როგორც კონსიტუტციით გარანტირებული უფლება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის, NGO, LEDACS (სამოქალაქო საზოგადოების სამართლებრივი განვითარების ასოციაცია), თბილისი 2012;

„უკიდურესი აუცილებლობა საერთო (ანგლო-საქსური) ტიპის სამართალში მართლმსაჯულება და კანონი N1 (32)12, თბილისი 2012.

უცხო ენები:

ინგლისური, რუსული, გერმანული