ვაჟა ვარდიძე

განათლება:

ლუბლინის კათოლიკური უნივერსიტეტი (პოლონეთი) თეოლოგიის მაგისტრი
მიუნსტერის უნივერსიტეტი (გერმანია) თეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ნაშრომები:

ვ.ვარდიძე, ფუნდამენტური თეოლოგია, Demonstratio christiana, ტ. II, თბ. 2014
ვ.ვარდიძე, ფუნდამენტური თეოლოგია, Demonstratio religiosa, ტ.I თბ. 2012
იოზეფ რატცინგერი, შესავალი ქრისტიანობაში, თბილისი 2010 ( ვაჟა ვარდიძის თარგმანი)
ვ.ვარდიძე, ღვთის სიტყვა, დოგმა, თავისუფლება, თბ. 2008
ვ.ვარდიძე, დოგმატური თეოლოგია, (სახელმძღვანელო) თბ.2007
V.Vardidze, Theologische Relevanz der Existenzanalyse und Logotherapie V.E. Frankls, Muenster 2003

სტატიები:

• V.Vardidze, Der Religiositat und die religiore Sintation im gegenwartigen Georgien, in: Conta COr 11/2009
• V.Vardidze, Die Gegenwart der Katholischen Kirche in Georgien, in: Gesellschaft im Test. Zeitschrift der Kommende Dortmund. Sozialinstitut des Erzbistums Paderborn, XLV 2005, Heft 1, s.44-48.
• ვ.ვარდიძე, ევქარისტია - წყარო სიცოცხლისა... "დიალოგი". აღმოსავლურ-დასავლური ქრისტიანული ჟურნალი, 2006 2(5), 88-107
• ვ.ვარდიძე, Extra Ecclesiam nulla salus, "დიალოგი". აღმოსავლურ-დასავლური ქრისტიანული ჟურნალი, 2005 1(2), 94-105


საერთაშორისო კონფერენციები და გრანტები

• Konferenz der osteuropaischen Partnergremien des KAAD, სიბიუ (რუმინეთი)
• Un nuivo umanesimo per l'Europa. Il ruolo delle Universita. Incontro Europeo dei Docenti Universitari in occasione del 50 anniversatio dei Trattati roma (1957-2007). Roma (Pontifica Universita Lateranse)
• საერთაშორისო სიმპოზიუმი "იერუსალიმის ტრადიცია" თბილისი, 2012


ენები:

ინგლისური, გერმანული, პოლონური, იტალიური, რუსული