ჟანეტა ვარძელაშვილი

განათლება:

1977–1982 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენა და ლიტერატურა, კვალიფიკაცია – ფილოლოგი, რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

აკადემიური ხარისხი:

2008 – საქართველოს პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი
2006 – რუსეთის ფედერაციის პედაგოგიკურ და სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი;
2004 – მიენიჭა პროფესორის სამეცნიერო პედაგოგიური წოდება
2002 – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
1995– ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

2012–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;
2011–დღემდე – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ ენების შემსწავლელი ცენტრი;
2007–2011 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახ. უნივერსიტეტის ქართული და ევროპული ენების პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი;
1994–2006 – სულხან–საბა ორბელიანის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი;
1987–1994 – საქართველოს სახელმწიფო ფიზკულტურის ინსტიტუტი

შრომები:

  1. ენის ლექსიკური სისტემა, როგორც ღია დისიპატიური სტრუქტურა, 2012;
  2. სიტყვა–ტექსტი და სიტყვა–ჰიპერტექსტი, სამარა, 2011;
  3. Бык как архетипическая мифологема богатства, Granada, 2011;
  4. Слова обыденной картини мира и языковой аспект понимания, Grenada, 2011;
  5. ენა და სამყაროს აღქმა, თბ., 2011;
  6. კულტურის კონსტანტების სიმბოლიზაცია სამყაროს ენობრივ სურათში, თბ., 2011;
  7. კულტურის ეპისტემა, როგორც ცნობიერების მოდელი და აზრის ვერბალიზაციის პრობლემა, თბ., 2011;
  8. ლინგვო–ცნებითი კომპონენტი მეორეული ენობრივი პიროვნების ჩამოყალიბებაში, მახაჩკალა, 2010;
  9. ტრიადა „სიტყვა–კონცეპტი–სიმბოლო“, თბ., 2010
  10. სახელმღვანელო �Это я!� იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, თბ., 2010

მონაწილეობდა საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში; გავლილი აქვს ტრენინგები და სემინარები და მიღებული აქვს შესაბამისი სერტიფიკატები და დიპლომები; ქ. მოსკოვისა და გაზეთ „ტრუდის“ მიერ დაწესებული საერთაშორისო პრემიის „პუშკინის მასწავლებლები“ ორგზის ლაურეატი (2000 და 2007 წლებში); არის ჯ. სოროსის ფონდის გრანტის მფლობელი (პროექტის ავტორი); ფლობს კომპიუტერულ პროგრამებს.

უცხო ენები: რუსული, ინგლისური, ლიტვური, პოლონური.