ვერიკო ხუციშვილი

განათლება:

2013 -წლიდან - დღემდე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეციალობა -თარგმანმცოდნეობა)
2009-2011 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სპეციალობა -ტექსტის რეფერირება და თარგმანი, მაგისტრის ხარისხი
2004-2008 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი, სპეციალობა- მთარგმნელ-რეფერანტი, ბაკალავრის ხარისხი

სამუშაო გამოცდილება:

2011 წლიდან-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი- ლექტორი
2013 წლიდან-დღემდე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - ლექტორი
2013წლიდან -დღემდე ბაქსვუდის საზაფხულო ინგლისურენოვანი სკოლა -მასწავლებელი
2007- 2008 შ.პ.ს. „ბონსაი“ -თარჯიმანი, ოფის-მენეჯერი