ზვიად გაბისონია

განათლება:

2000 – დრეზდენის გოეთეს ინსტიტუის უმაღლესი საფეხური (გერმანია)
1999–2000 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასპირანტურა
1998–2000 – თბილისის გოეთეს ინსტიტუტი
1994–1999 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია – იურისტი

აკადემიური ხარისხი:

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

2011–დღემდე – სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
2010–დღემდე – გერმანიის სამართლებრივი თანამშრომლობის საერთაშორისო ფონდის (IPZ Stiftung) პროექტის – „იურიდიული კაზუსების ამოხსნის მეთოდიკის დანერგვა საქართველოში“ ექსპერტი
2009–დღემდე – საქართველოს უნივერსიტეტის ჰონორარ პროფესორი
2008-დღემდე – მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ბი.ია.ჯი“–ს ექსპერტი, მთავარი იურიდიული მრჩეველი
2007–2010 – კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა
2003–დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულენოვანი ინსტიტუტი
2003–2005 –თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი
2002–2005 – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი
1998–1999 – საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო
1998 – საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო, იურიდიულ საკითხთა და კანონიერების კომიტეტი
1997–1999 – თსუ რექტორატისა და დიდი სამეცნიერო საბჭოს წევრი
1997–1999 – თსუ სტუდენტთა და ასპირანტთა სამეცნიერო საზოგადოების თავმჯდომარე

შრომები:

  1. საერთაშორისო სავაჭრო ემბარგო და კერძო სამართლებრივი ხელშეკრულებების მოქმედების შეზღუდვა, თბ., 2010
  2. ელექტრონული კომერციის სამართლებრივი რეგულირების ზოგიერთი ასპექტი. თბ., 2009
  3. მხარეთა ნების ავტონომიის არსი თანამედროვე საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალში, თბ., 2008
  4. ინტერნეტის გამოყენებით ხელშეკრულებათა დადება. თბ., 2006
  5. სამართლებრივი დახმარება საერთაშორისო კერძო სამართალში. თბ., 2006

მონაწილეობდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში; მიღებული აქვს სიგელები; არის საქართველოსა და უცხოეთის ადვოკატთა და იურისტთა ასოციაციების წევრი

უცხო ენები: გერმანული, რუსული, ინგლისური