მსგავსი ანონსები

DAAD სტიპენდიები სტუდენტებისა და პერსონალისათვის

30ოქტ,2021

DAAD სტიპენდიები სტუდენტებისა და პერსონალისათვის

გამოცხადდა კონკურსი DAAD-ის 2022/2023 წლის სასტიპენდიო პროგრამებზე.  განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია როგორც გერმანულ ისე ინგლისურ ენაზე (გარდა საზაფხულო კ...

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

23სექ,2021

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი  2021 წლის 23  ს...